GRADNJA SKLADIŠČA 2017 – GAJŠEVCI

SKLADIŠČE IZ LEPLJENIH NOSILCEV

Gradnja skladišča iz lepljenih lesenih nosilcev širine 24,00 m in dolžine 42,00 m.

Obseg del:

  • izvedba lepljene nosilne tročlenske konstrukcije;
  • vzdolžne in prečne fasade;
  • krovsko kleparska dela.