,

HLEV ZA KRAVE MOLZNICE 2018

HLEV ZA KRAVE MOLZNICE

Gradnja hleva za krave molznice z lepljeno leseno kostrukcijo. Hlev meri v dolžino 47.00 m in v širino 20.00 m.

Obseg del:

  • izvedba lepljene lesene konstrukcije;
  • izvedba krovsko-kleparskih del;
  • dobava in vgradnja stavbnega pohištva.