hlevi haas dom

HLEV ZA MOLZNICE IN SKLADIŠČE – CIGLENCE 2020

Gradnja hleva za krave molznice in mlado živino, ter skladišča v Ciglencah. Izvedba lepljene lesene nosilne konstrukcije s kovinskimi stebri ter nosilnih stenskih elementov z lesenim opažem. Prav tako so bila na objektu izvedena krovsko-kleparska dela ter vgradnja stavbnega pohištva. Objekt meri v dolžino 26.00 m in širino 23.85 m. Skladišče meri v dolžino 15.00 m in širino 10.00 m.

Obseg del:

  • izvedba lepljene lesene nosilne konstrukcije s kovinskimi stebri,
  • nosilni stenski elementi z lesenim opažem,
  • krovsko kleparska dela,
  • dobava in montaža stavbnega pohištva.