Ostrešja za konjske hleve ali jahalnice je mogoče izvesti s predalčnimi lesenimi nosilci ali lameliranimi lesenimi nosilci. Če razponi niso večji od 30 m in je cena na prvem mestu je idealna rešitev sistem predalčnih nosilcev. Kadar je potrebno premagati večje razpone oziroma odločilno vlogo igra estetski faktor, pa so zagotovo primerna rešitev lepljeni leseni nosilci. V celotni ponudbi imamo tudi lesene okvirne stenske elemente, notranje pregrade, svetlobne trakove