SKLADIŠČA, STROJNE LOPE, NADSTREŠKI ZA STROJE

Skladišča, nadstrešnice za stroje itd, so objekti pri katerih so ponavadi potrebni večji razponi 10,15 tudi do 30 metrov brez notranjih stebrov, kar poveča funkcionalnost objekta. Glede na način gradnje je lahko celotna konstrukcija montažna, ali pa se obodni zidovi izvedejo v AB ali zidani izvedbi.

Cenovno zelo sprejemljivo rešitev predstavlja sistem s predalčnimi lesenimi nosilci, ali nekoliko dražja varianta z lepljenimi lesenimi nosilci.