SKLADIŠČE IZ PREDALČNIH NOSILCEV – BLOKE

KONSTRUKCIJA IZ PREDALČNIH LESENIH NOSILCEV

Dobava in montaža predalčne lesene konstrukcije za izgradnjo skladišča. Objekt meri v širino 16 m v dolžino pa 25 m.

Obseg del: kompletna izvedba lesene nosilne konstrukcije ter krovsko kleparska dela.